A Torony Községi Sportkör története

A sportkör megalakulását és korai történetét Gazdag Gyula visszaemlékezése adja vissza a legjobban

 

„1952 augusztusában kerültem Toronyba. Addigi pályafutásom 7 esztendejében 3 községben dolgoztam, mint fiatal tanító. Kultúra és sport volt fő tevékenységi területem. A sport szinte életem egyik fele volt. Mindegyik községemben megalakítottam a település sportkörét. Mindenütt a labdarúgó csapat szervezésével kezdtem, amit természetesen pályaépítésnek kellett követnie. Egyszerű füves falusi labdarúgó pályák létesültek, amelyek mindig példamutatóan gondozottak voltak. Nem okozott ez nehézséget, mert azokban az időkben nagyon magas fokú volt a lelkesedés, ami soha nem volt szalmaláng, mindig tartós volt. Ugrómedret, dobókört is építettünk, mert a tömegsport az atlétikára épült. Azokban az években az MHK-ra.(akkor, a Munkára Harcra Kész mozgalom volt a központilag szervezett tömegsport neve.) Toronyban ekkor pangott a sportélet. Nem hogy más szakosztályok nem működtek, de labdarúgó csapat sem volt. Voltak viszont jó képességű futballisták, akik Szombathelyen megyei első osztályú csapatokban rúgták a labdát. Akkori elbeszélésekből, visszaemlékezésekből tudhattam meg, hogy valamikor nagyon jó labdarúgó csapata volt Toronynak. Még a „levente” bajnokságban.
1953. tavaszán megalakítottuk az új sportkört, Toronyi KSK néven. Az új sportkör irányítására összetoboroztam a régi sportköri vezetőket, megalakult a KSK elnöksége. Elnöki tisztet elvből nem vállaltam azzal a megokolással, hogy én nem tisztségviselő akarok lenni, hanem dolgozója a KSK vezetőségének. A Toronyi KSK első elnökének Antal Józsefet választottuk. További elnökségi tagok: Gazdag Gyula elnökhelyettes, Németh István, id. Závár István és Magyar László voltak.
Hozzá is láttunk a csapat megszervezéséhez. Eljártam a szombathelyi egyesületeknél a náluk játszó toronyi játékosok kiadatása érdekében. Sikerrel. A szomszédos községekből kiszemeltem néhány ügyes jó képességű játékost, akit beépítettünk a csapatunkba.
A faluba lejártam a fogattulajdonosokat, s arra kértem őket, hogy egy évben adjanak egy ingyen fuvart a csapat vidéki mérkőzéseire. Ezt megígérték, s megadták. Olyan labdarúgó csapatot sikerült összehozni, amelyik a bajnokság első két esztendejében veretlen maradt.
A sportkör fő célkitűzése a jó bajnoki szereplés mellett a tömegsport minél nagyobb mérvű kiszélesítése volt. Igen nagy eredménnyel sikerült ennek a feladatnak eleget tennünk. Tömegek vettek részt az MHK tömegsport rendezvényeken. Amikor a tömegsportot az országos sportvezetés átszervezte, létrehozták a”KILIÁN” jelvényszerző tömegsport rendszert, a megyében Torony lett az első település, ahol egy ünnepélyen egy megyei vezető személyesen tűzte a megye első Kilián jelvényeit a toronyi fiatalok mellére.
Torony minőségi sportja társult a sport körének kibővítésével. Mind több sportágban mozogtak a toronyi fiatalok. Az akkor még télinek nevezett sportokban (sakk, asztalitenisz) Fokozatosan nőtt a résztvevők száma. Asztaliteniszben olyan sok fiatal vett ütőt a kezébe, hogy a reggel 8-kor megkezdett bajnokság döntői délután fél háromkor értek véget. Sakk sportágban volt olyan bajnokság is, amikor 52 sakkozó ült a sakktáblák mellé, s játszotta végig a két napos – szombat – vasárnapi – bajnokságot.
Legszélesebb körű élet az atlétikai szakosztályban folyt. Legszebb sikereinket is ebben értük el. A szpartakiádok járási atlétikai versenyeinek szinte egyeduralkodója volt Torony. A versenysorozat történetének első 25 évében 24 alkalommal mi nyertük az atlétikai összetett pontversenyt. A megyei mezei futóversenyek összetett pontversenyében is több alkalommal csak Haladás előzött meg minket.
Az 1972-ben megalakult lövész szakosztályunk sem igen talált legyőzőre a szombathelyi járási (később Szombathely városkörnyéki) bajnokságokon.
A szpartakiádok megyei évi összetett pontversenyében, aminek végeredményébe már beszámítottak női és fiú labdarúgóink röplabdásaink, női és férfitekézőink, asztaliteniszezőink sakkozóink eredményei is, mindig ott voltunk a legjobbak között.
A korábbi eredmények alapján, Toronyt választotta, Toronyt találta alkalmasnak arra a megyei sportvezetés, hogy nálunk alakítsa meg az első futóiskolát az országban, ami későbbiekben is minden évben a megye legjobbjai között végzett az éves összetett versenyben.
Vándordíjakat, serlegeket alapítottunk több sportágban. Ezek a versenyek legeredményesebben asztaliteniszben és sakkban zajlanak. Mindkét sportágban napjainkig megszakítás nélkül, nagyszámú résztvevőkkel folynak ezek a versenyek, házibajnokságként, de nevezhetnek a szomszédos településekről is.”

Az állítás, hogy a toronyi sport alapjait Gazdag Gyula rakta le, nem túlzás. Munkáját, tevékenységét több magas kitüntetéssel ismerték el. Szeme mindig ott volt az utódokon. A Sportkör és a falu lakói egyöntetűen úgy vélik, hogy, - más területeken végzett tevékenységét is beleértve – méltán lett Torony község első díszpolgára Gyuszi bácsi.
A sportkör elnökei –hosszabb-rövidebb ideig a következők voltak: Antal József, Németh István, Závár Gyula, Móricz László, Szendi János, Sárvári József, Tóth Károly, Horváth Béla, Dankovics Tibor, Duráczi Ferenc, Gombás István, Horváth Imre, Horváth István, Kovács György, Gombás József és jelenleg Joó Imre.. A leghosszabb ideig, Móricz László (9 évig) és Joó Imre (13 évig) vezette az egyesületet.
A sportkör működése – kisebb hullámvölgyektől eltekintve – nagyon sikeresnek mondható. Mindig az elsők között volt a megyében a tömegsport területén. A Vas Megyei Kistelepülések versenysorozatában kezdetektől fogva minden alkalommal indult, és néhány ritka kivételtől eltekintve megszerezte az 1-6 helyek valamelyikét.
Községi bajnokságokat 1953-óta rendeznek sakk és asztalitenisz sportágakban, és már hosszú ideje tekében és teremfociban. A községi Sakkcsapat a megyei bajnokságban szerepel jelenleg is.
A teke mindig nagyon népszerű volt a településen. Az idősebbek még emlékeznek rá, a régi toronyi kocsmában is volt kuglipálya. A volt tanácsi Költségvetési Üzem vezetői és dolgozói - élükön Kopácsi Lászlóval, Molnár Lajossal, Roznár Ferenccel - 1984-ben kétsávos tekepályát építettek a telephelyükön, nagy összefogással és szinte teljesen társadalmi munkában. Megalakult a községi teke csapat Závár István (Piros) vezetésével. Pista bácsi imádta a tekét, saját pénzén vásárolt függönyöket és virágokat a pályára. A csapat előbb a városi, majd a megyei bajnokságban szerepelt. Több kiváló fiatal toronyi tekés magasabb osztályú csapatokba is elkerült, például Farkas Tibor, Farkas Zoltán, Takács József, Rajmon Zoltán. Az NB III.-ba kerülés is sikerült, és a teke lett a Toronyi KSK első NB osztályú csapata. 6 évig szerepeltek itt. A szakosztály vezetői a következők voltak: Závár István, Móricz László, Sermann Miklós. Sajnos jelenleg szüneteltetik működésüket.
A labdarúgás Toronyban is a legnépszerűbb sportág. 1953. óta minden évben indultak valamilyen bajnokságban a focisták. Sok kiváló labdarúgó nevelkedett itt: Holdosi István az NB I.-ig jutott, Shermann Mihály a Cipőgyár NB.II.-es focistája lett, de említhetnénk Palkó Zoltán, Takács Sándor és Nagy Ferenc nevét is. A legnépszerűbb toronyi focista minden kétséget kizáróan Nagy Lajos (Szőrös) volt. Závár Gyula játékvezetőként az NB II-ig vitte.
Rendszeresen nevezett a Sportkör a „Magyar Kupa”, (régen még Népköztársasági Kupa) küzdelmeire is. Itt érte el egyik legnevezetesebb sikerét a foci csapat. 1985-ben. Először továbbjutottak Táplánszentkereszten, majd megverték a megyei I-es Postást, Simaságot, sőt még a megyei bajnok Kőszeget is kiejtették. Következett az NB III-as Kapuvár, ők is 3:1-es verességgel távoztak a séi pályáról (a toronyi pálya felújítása miatt Sében voltak a mérkőzések). Az MNK legjobb 64 csapata között az NB-I-es Haladással sorsolták össze Toronyt. A Vas Népe 1985. augusztus 28 –i száma a mérkőzésről így tudósított:

„A Haladás kezdett szél után. A hazai kapus többször is bravúrral mentett. Aztán egy ellentámadásnál Gáspár majdnem betalált. A toronyi csapatban kitűnt az aprótermetű kapuson kívül Gáspár technikája, Raffai erőszakossága és Bakacs gyorsasága”

Közös fénykép készült a két csapatról, s bekerült az egyesület krónikájába:
Haladás – Torony:  4 : 0 (1 : 0)  - Sé, 1000 néző, vezette: Molnár L.
Haladás: Kutasi, Bognár, Vörös Cs., Papp, Vörös I., Nagy, Domján, Gere, Marton (Pásztor), Gyurmánczi (Schrőter), Görög. Edző: Rátkai László.
Torony: Tóth, Vámos, Leidl, Gombás, Horváth Imre (Hornok), Fülöp, Horváth István, Takács, Gáspár, Raffai, Bakacs. Edző: Joó Imre. Góllövők: Bognár, Schrőter, Görög, Papp.
Többéves megyei II. osztályú szereplés után a 2007/2008-as bajnokságban a Dr. Zsemberi György által vezetett focisták elsők lettek a II. osztályban, és felkerültek a megyei I. osztályba. Nagy nehézségek árán sikerült megteremteni az anyagi hátteret. Meglepetésre az Újonc csapat kiválóan szerepelt és 5. helyezést ért el Stieber József edzővel. A következő év már jóval nehezebbnek bizonyult, és a 2010/2011-es idénybe kiesés
következett.Szép emlékeket őrzünk a megyei I.o. szereplésről. A z átalakuló, fiatalodó csapat a II.o.-ban próbál helyt állni.
A csapatnak vannak nemzetközi kapcsolatai is. Többször játszott az osztrák Markt Neuhodis-szal , Bernsteinnel, Sigettel, de szerepelt Szlovéniában is. Edzőként többen értek el csapatukkal szép eredményeket, ifi vagy felnőtt szinten, így id. Móricz László, Joó Imre, Horváth László( Fagyi), Sárvári Vilmos,  Dr. Zsemberi György, Stieber József.
A labdarúgó pálya és környezete kis lépésekben, de folyamatosan szépül, korszerűsödik. 2007 –ben az öntözőberendezés, 2008-ban a világítás készült el, 2010.évben pályázati segitséggel felujjítottuk a sportöltözőt..
Mérföldkövet jelentett Torony sportéletében, mikor 1993-ban megépült az új tornacsarnok. A játéktér mérete 564 m2, nemzetközi röplabda és kosárlabda mérkőzésekre is alkalmas, de legnépszerűbb a teremfoci. Az őszi-téli estéken teljes kihasználtsággal működik. Az iskolai testnevelésben is nagyon fontos szerepet tölt be, hisz ez az első rendű feladata.
Hogy a toronyi sportélet ilyen sokrétű és jó, nagy szerepe van az általános iskola kiváló testnevelőinek. Régebben Gazdag Gyula, Szigeti Kálmánné, napjainkban Fülöp István, Bingerné Sőre Csilla, vagy a kosárlabdás Varga Károlyné lelkiismeretes és céltudatos tevékenységeként biztosított az utánpótlás a községi egyesületbe.
A Toronyi KSK nagy gondot fordít a hagyományok ápolására, a jubileumok megünneplésére is, így megünnepelte az 50. és az 55. évfordulót is az egyesület 2003 és 2008-ban futball tornával, műsorral és szabadtéri bulival.

 

A Vas Népe 2003. augusztus 16. száma a következő tudósítást közölte:

„ A művelődési házban az elmúlt hét végén a nagy meleg ellenére is telt házzal ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját a Toronyi KSK. A jubileum fényét emelte, hogy a községi sportélet elindítója, az egyik alapító tag, Gazdag Gyula is ott lehetett a jeles eseményen. Joó Imre polgármester–egyben a sportkör elnöke–méltatta az elmúlt fél évszázad sportsikereit, majd több évtizedes sporttevékenysége elismeréseként Vas Megye Sportjáért kitüntetést vehetett át dr. Varga Zoltán megyei sportigazgatótól. Id. Móricz László, Csercsics Antal Fülöp István a helyi önkormányzattól részesült Jubileumi Emlékplakett kitüntetésben. Az ezt követő vidám kultúrműsor keretében a toronyi asszonykórus és a karatésok, valamint a Főnix tánccsoport szórakoztatta a közönséget. A jubileumi rendezvényt hajnalig tartó, hangulatos sportbál zárta.”